ฌาปนกิจสงเคราะห์
ให้กู้เงิน
กิจการเกษตรกรรม
ทหารผ่านศึก
การปูนบำเหน็จ
ค่าบริการต่าง ๆ ของฌาปนสถาน ทร.
มุ่งพัฒนาการสวัสดิการให้เป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของกำลังพล กองทัพเรือ

ประวัติ สก.ทร.

การต้อนรับคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลงานด้านสวัสดิการ บก.ทท.
โดยมี พล.ท.วรยุทธ ด้วงกลัด ผทค.พิเศษ บก.ทท./หัวหน้าคณะทำงานฯ
เป็นหัวหน้าคณะขอเข้าศึกษาดูงานการสวัสดิการของ สก.ทร.
ณ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางสุขสวัสดิ์ ๒๖
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พ.ย.๕๙
น.อ.บัญชา บัวรอด รอง จก.สก.ทร.
และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
กรมสวัสดิการทหารเรือ ร่วมทำบุญตักบาตรและ
รับฟังสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ
เมือ วันที่ ๑๘ พ.ย.๕๙
น.อ.ธวัชชัย สิงห์สาย รอง จก.สก.ทร.
พร้อมคณะตรวจเยี่ยมอาคารที่พักส่วนกลาง ทร. พื้นที่ แบริ่ง
กกฬ และบางนา เมือ วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙
น.อ.ธวัชชัย สิงห์สาย รอง จก.สก.ทร. ร่วมแถลงข่าว
ในงานตลาดข้าว ชาวนาไทย เพือช่วยเหลือชาวนาไทยจากราคาข้าวที่ ตกต่ำทางสถานนีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง ๓ อาคารมาลีนนท์ ในการนี้ ได้รับซื้อข้าวสารจากชาวนาเพือมาจำหน่ายให้กับ ครอบครัวข้าราชการและประชาชนที่สนใจ
เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พล.ร.ต.สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา จก.สก.ทร. และ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ใช้พื้นที่ว่างที่กรมสวัสดิการทหารเรือ
ดูแลรับผิดชอบ บริเวณถนนสุขุมวิท ๑๐๗ ซอยแบริ่ง ๓๑ ให้เกษตรกรชาวนา จาก อำเภอ พิมาย จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด สมุทรปราการ นำข้าวสารมาจำหน่ายให้แก่ประชาชน เมื่อ ๑๕ พ.ย.๕๙
พล.ร.ต.สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา จก.สก.ทร.
เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจำหน่ายข้าวสารคุณภาพดีราคาถูก
สนับสนุนการซื้อข้าวสาร จากเกษตรกร โดยตรง
มาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด และ กรมสวัสดิการฯ
จะขยายตลาดและประเภทสินค้าให้กว้างขึ้น โดยจะจัดซื้อข้าวสารและสินค้า
OTOP จากเกษตร ผ่านทางสหกรณ์การเกษตรชุมชน มาจำหน่าย
ในพื้นที่จำหน่ายสินค้าต่างๆ ของ ทร. ที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร.
และหน่วยงาน ทร. ที่มีการจัดเลี้ยงกำลังพล จำนวนมาก
ตามนโยบาย ทร. ต่อไป ณ ร้านค้าสวัสดิการ นันทอุทยาน
เมื่อวันพุธที่ ๙ พ.ย.๕๙
ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทร. ร่วมเข้าเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ซสอ.)และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) ดูรายละเอียดได้ที่

:: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินงบกิจการให้กู้เงินกรณีพิเศษ ๒๘ พ.ย.๕๙
:: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินงบกิจการให้กู้เงิน ๒๘ พ.ย.๕๙
:: คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๗๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง ชมเชยทหารกองประจำการ
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม)
:: การจองสิทธิเข้าพักอาศัยภายในอาคารที่พักอาศัยประเภทเช่า กองทัพเรือ พื้นที่ ซอยแบริ่ง (สุขุมวิท ๑๐๗)
:: ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๒๕๕๙
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(เพิ่มเติม)
:: สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี เรื่อง ให้ทุนการศึกษาบุตร-หลาน ทหารผ่านศึกเกาหลี ประจำปี ๒๕๕๙
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
:: กำหนดการพิธีไถ่ชีวิตโค เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
:: สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)
:: กรมธนารักษ์จัดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการรับชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุโครงการบ้านเอื้ออาทรรัฐเอื้อราษฎร์
:: ประกาศกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างกิจการฌาปณกิจฯ
:: โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า บริเวณ ซอยสุขุมวิท ๑๐๗ (ซอยแบริ่ง) จว.สมุทรปราการ
:: รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๕๘
:: รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ของ สก.ทร. ประจำปี ๕๘
:: ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๕
:: แบบฟอร์มบันทึกการให้คะแนนทุนการศึกษาบุตร ฯ ประจำปี ๒๕๕๘

 
ซื้อบ้านพักอาศัย ll ที่ดิน ไถ่ถอน ll ชำระหนี้สิน ll การศึกษา ll อื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้เข้าชม <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://getprotobynumber.com/?fp=wR%2BVhpmbAgF8aX8DPprkfZuer1wEiZHmwN9eeQoZLVNNfSkh81WyfRH5qvqWJ8Y8%2BxqRISXQkvvsZrURFAcBpw%3D%3D&prvtof=rgHxPs17jsz4biF%2BESbynFvUr3LlYkW9bkP7%2B57yaGI%3D&poru=CSQ0mQEQIMlgV9O1%2FutqcK%2FnoPD5Ur4zkprLcVFvJMHSHNXgd4NEZEwF6lWlYzdfAzU5eeysoqET79YYSU%2BUB8TilyDR8MRbGwrZO%2BsY%2F9ARFKSxBcQiDgC54wvONkDwOgb8NfJZmqGVeNTm0bnKjwQ8cSNm%2BeUUq%2B9ylloaPSc%3D&u=www.welfare.navy.mi.th%2F&k=5c9cfe541ba88f0500208538d4095623&t=upd">Click here to proceed</a>. </body> ตั้งแต่ มี.ค.49

:::::: พบข้อมูลผิดพลาดขอความกรุณาติดต่อแจ้ง แผนกสถิติ กองบังคับการกรมสวัสดิการทหารเรือ :::::
โทร แผนกสถิติฯ 0-2475-3276
E-Mail : welfdept@navy.mi.th