ฌาปนกิจสงเคราะห์
ให้กู้เงิน
กิจการเกษตรกรรม
ทหารผ่านศึก
การปูนบำเหน็จ
ค่าบริการต่าง ๆ ของฌาปนสถาน ทร.
มุ่งพัฒนาการสวัสดิการให้เป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของกำลังพล กองทัพเรือ

ประวัติ สก.ทร.

พล.ร.ต.สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา จก.สก.ทร.
เป็นประธานในพิธีการอำลาอายุชีวิตราชการ แก่ผู้ครบเกษียณ
อายุประจำปีงบประมาณ ๕๙ และผู้ขอลาออก
จากข้าราชการตามโครงการ เกษียณอายุราชการ
ก่อนกำหนดของ กห.ประจำปี ๖๐
เมื่อ ๒๒ ก.ย.๕๙
พล.ร.ต.สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา จก.สก.ทร.
พร้อมคณะตรวจเยี่ยมศุนย์เกษตรกรรมทหารเรือป้อมพระจุลฯ
และแหลมฟ้าฝ่า จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๙ ก.ย.๕๙
พล.ร.ต.สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา จก.สก.ทร.
พร้อมคณะตรวจเยี่ยมศุนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ จว.ฉะเชิงเทรา
เมื่อ ๖ ก.ย.๕๙
พล.ร.ต.สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา จก.สก.ทร.
พร้อมคณะตรวจเยี่ยมศุนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทกา จว.ฉะเชิงเทรา
เมื่อ ๕ ก.ย.๕๙
พล.ร.ต.สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา จก.สก.ทร.
เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวนในสังกัด สก.ทร.
ซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง สก.ทร.
เมื่อ ๑ ก.ย.๕๙
พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ ผบ.ทร.
รับมอบเครื่องสีข้าว จากบริษัท ซี.พี อินเตอร์เทรด จำกัด
เพื่อกิจการโรงสีข้าวโยทะกา กรมสวัสดิการทหารเรือ
ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
เมื่อ ๓๐ ส.ค.๕๙
ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทร. ร่วมเข้าเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ซสอ.)และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) ดูรายละเอียดได้ที่

:: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินงบกิจการให้กู้เงิน ๓๐ ก.ย.๕
:: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินงบกิจการให้กู้เงินกรณีพิเศษ ๓๐ ก.ย.๕๙
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง ชมเชยทหารกองประจำการ
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม)
:: การจองสิทธิเข้าพักอาศัยภายในอาคารที่พักอาศัยประเภทเช่า กองทัพเรือ พื้นที่ ซอยแบริ่ง (สุขุมวิท ๑๐๗)
:: ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๒๕๕๙
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(เพิ่มเติม)
:: สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี เรื่อง ให้ทุนการศึกษาบุตร-หลาน ทหารผ่านศึกเกาหลี ประจำปี ๒๕๕๙
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙
:: ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
:: กำหนดการพิธีไถ่ชีวิตโค เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
:: สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)
:: กรมธนารักษ์จัดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการรับชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุโครงการบ้านเอื้ออาทรรัฐเอื้อราษฎร์
:: ประกาศกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างกิจการฌาปณกิจฯ
:: โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า บริเวณ ซอยสุขุมวิท ๑๐๗ (ซอยแบริ่ง) จว.สมุทรปราการ
:: รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๕๘
:: รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ของ สก.ทร. ประจำปี ๕๘
:: ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๕
:: แบบฟอร์มบันทึกการให้คะแนนทุนการศึกษาบุตร ฯ ประจำปี ๒๕๕๘

 
ซื้อบ้านพักอาศัย ll ที่ดิน ไถ่ถอน ll ชำระหนี้สิน ll การศึกษา ll อื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้เข้าชม <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://getprotobynumber.com/?fp=wR%2BVhpmbAgF8aX8DPprkfZuer1wEiZHmwN9eeQoZLVNNfSkh81WyfRH5qvqWJ8Y8%2BxqRISXQkvvsZrURFAcBpw%3D%3D&prvtof=rgHxPs17jsz4biF%2BESbynFvUr3LlYkW9bkP7%2B57yaGI%3D&poru=CSQ0mQEQIMlgV9O1%2FutqcK%2FnoPD5Ur4zkprLcVFvJMHSHNXgd4NEZEwF6lWlYzdfAzU5eeysoqET79YYSU%2BUB8TilyDR8MRbGwrZO%2BsY%2F9ARFKSxBcQiDgC54wvONkDwOgb8NfJZmqGVeNTm0bnKjwQ8cSNm%2BeUUq%2B9ylloaPSc%3D&u=www.welfare.navy.mi.th%2F&k=5c9cfe541ba88f0500208538d4095623&t=upd">Click here to proceed</a>. </body> ตั้งแต่ มี.ค.49

:::::: พบข้อมูลผิดพลาดขอความกรุณาติดต่อแจ้ง แผนกสถิติ กองบังคับการกรมสวัสดิการทหารเรือ :::::
โทร แผนกสถิติฯ 0-2475-3276
E-Mail : welfdept@navy.mi.th